Skip to content

“Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i
Svetog Duha i učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio.”

Matej 28:19-20

GLAVNE ZAPOVJEDI

Voljeti Boga

Voljeti ljude

Raditi učenike

Kućna crkva je tu da ljudi nauče kako voljeti jedni druge i primati ljubav. To je mjesto za rast u božanskom karakteru, identitetu i duhovnim disciplinama. To je također mjesto za učenje kako zajednički i pojedinačno hodati s Bogom. Crkvena obiteljska zajednica stvorena je za intimnost i odgovornost gdje “željezo oštri željezo”.

Rana crkva koja je zapisana u knjizi Djela apostolskih bila je obilježena dobrom viješću o Isusu i preobražavajućom snagom Duha Svetoga. Ova zajednica je radikalno pomaknuta u suprotno kulturno kraljevstvo koje živi kako su naučavali Isus i apostoli. Crkvene zajednice bile su obilježene požrtvovnom ljubavlju i čudesima i to je mnoge privuklo k njima i njihove su se crkve umnožile. (Djela 2:41-47)